Kiertotalouden toimintaympäristö

TRY OUT! -hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia kiertotalouden ja cleantechin aloille toimintaympäristön analyysi

Lue lisää

Lue kiertotalouden digialustoista!

TRY OUT! -hankkeen päätarkoitus on tehdä kiertotalouden ja cleantechin kokeiluita. Osana kokonaisuutta on tarkasteltu myös digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta

Lue lisää

Viestintään vaikuttavuutta

Vaikuttavalla viestinnällä on tärkeä rooli kiertotalouden kehityksessä. TRY OUT! osallistui Communikén Heidi Korvan vetämään työpajaan vaikuttavuusviestinnästä ja sen mahdollisuuksista kiertotalouden uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Lue lisää

Tulevia tapahtumia

Kaikki tapahtumat

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan 6Aika-yhteistyössä kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva kokeilualusta, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille. Kokeiluja tehdään sekä Turussa että Helsingissä yhteistyössä Demos Helsingin, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Lue lisää hankkeesta.