The Experiment Co-Creation Platform

Demos Helsinki kokosi Try Out! -projektista kahden vuoden aikana saamansa opit innovaatioalustamalliksi. Kokeiluihin perustuva yhteiskehittämisen alusta, the Experiment Co-Creation Platform (ECP), keskittyy viheliäisten ongelmien ratkaisuun urbaanissa ympäristössä.

Kiertotalous 2.0 innovaatioalusta

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin innovaatioalusta Kiertotalous 2.0, joka yhdistää yritykset ja opiskelijat. Alustan tarkoituksena on käynnistää kehittämisprosesseja, joiden tarpeet lähtevät yrityksiltä tai kaupungeilta. Kehittämisen kohteena voivat olla erilaiset ratkaisut, palvelut tai tuotteet.

Skenaariot kiertotalouden tulevaisuudesta

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti kolmen tulevaisuusverstaan sarjan osana kiertotalouden toimintaympäristön tarkastelua. Työpajojen pohjalta hahmoteltiin toivotut, todennäköiset sekä vältettävät tulevaisuusskenaariot kiertotalouden tilanteesta vuonna 2030.

Kiertotalous on yhteistyötä – myös yllättävien toimijoiden välillä

Suomessa tarvitaan ympäristöjä, joissa eri alojen toimijat voisivat löytää toisensa kokeiluja ja kumppanuuksia varten. Suomesta halutaan tehdä kiertotalouden kärkimaa, mutta jotta......
Lue lisää