Kiertotalous on yhteistyötä – myös yllättävien toimijoiden välillä

Suomessa tarvitaan ympäristöjä, joissa eri alojen toimijat voisivat löytää toisensa kokeiluja ja kumppanuuksia varten. Suomesta halutaan tehdä kiertotalouden kärkimaa, mutta jotta......
Read more

How to learn by doing?

Experiments are valuable for generating new innovations in both companies and our society. But it is not enough to experiment just for the sake of experimenting. Experiments are converted into information, change and impact only through assessment of learning from the process. But how to harness the full learning potential of experiments to generate actual impacts?

Read the blogpost

TRY OUT! ruisrockasi opiskelijoiden kanssa

TRY OUT! oli mukana Ruisrockissa Turussa 6.–8.7. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat jälleen festareiden ympäristöohjelmaa, ja tänä vuonna teemana oli puhdas vesi. Opiskelijat rakensivat toiminnallisen RuisH2Ock-pisteen, jonka avulla haluttiin tuoda maailman merien roskaongelma esille festarihenkiseen tapaan.

Lue blogi

The Experiment Co-Creation Platform

Demos Helsinki kokosi Try Out! -projektista kahden vuoden aikana saamansa opit innovaatioalustamalliksi. Kokeiluihin perustuva yhteiskehittämisen alusta, the Experiment Co-Creation Platform (ECP), keskittyy viheliäisten ongelmien ratkaisuun urbaanissa ympäristössä.

Lue blogi

Kiertotalouden tulevaisuuksista

Yhteisomistus on uusi normaali, ja kaikki kuluttaminen resurssiviisasta. Kauaskatseinen päätöksenteko vauhdittaa kiertotaloutta, sen koko potentiaalin ymmärtäen. Raja-aidat monialaisen yhteistyön tieltä ovat historiaa, ja entinen kilpailija on nykyinen kumppani. Onko kiertotalouden tulevaisuus tällainen, ja mikäli on, miten se oikein saavutetaan? Lue blogista poimintoja the SHIFT tapahtuman asiantuntijakeskustelusta.

Lue blogi

Kuusi skenaariota kiertotalouden tulevaisuudesta

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti TRY OUT! -hankkeessa syksyllä 2017 kolmen tulevaisuusverstaan sarjan, joiden tavoitteena oli koota yhteen monipuolisesti osaamis- ja kokemusperäistä tietoa sekä näkemyksiä kiertotalouden mahdollisista ja toivotuista tulevaisuuksista. Verstaissa osallistujat tuottivat kahdessa ryhmässä toivotun, todennäköisen sekä vältettävän tulevaisuusskenaarion kiertotalouden tilanteesta vuonna 2030.

Tutustu skenaarioihin

9 teesiä kokeilukulttuurin edistämisestä

Miten organisaatiot voivat edistää kokeilukulttuuria ja luoda uusia ratkaisuja? Miten luodaan hedelmällinen maaperä kokeilujen suunnittelulle ja toteuttamiselle? Minkälaisia toimintamalleja kokeilukulttuurin luomiseen on?

Lue blogi

Tulevia tapahtumia

Kaikki tapahtumat

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan 6Aika-yhteistyössä kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva kokeilualusta, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille. Kokeiluja tehdään sekä Turussa että Helsingissä yhteistyössä Demos Helsingin, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Lue lisää hankkeesta.