Avoin data edellyttää avointa kulttuuria

29.09.2017

Avoin data avaa valtatien innovaatioille ja yritysten tehokkuudelle. Pelkästään yksityisiltä sektoreilta saatu data voi auttaa luomaan arviolta kolmen biljoonan arvosta taloudellista kehitystä seitsemällä eri maailmantalouden akselilla, joihin kuuluvat muun muassa koulutus, terveydenhuolto sekä julkinen liikenne. Vaikka avoimen datan hyödyntäminen tepastelee vasta lasten kengissä, on siinä suunnattomasti potentiaalia kasvattamaan maailmantaloutta. Avoimen datan avulla ja datoja yhdistämällä on mahdollista luoda toimialarajat ylittävää synergistä yhteistyötä. Avoin data ei kuitenkaan itsestään tuo taloudellista kehitystä, vaan se vaatii innovatiivista hyödyntämistä.

”Digitaalinen informaatio eli data on voimavara, joka ei kulu käyttämällä. Päinvastoin, sen arvo vain kasvaa.”

Helsinki Region Infoshare

Avoin data edellyttää yrityksissä, kaupungeissa, kunnissa ja valtion tasolla avointa kulttuuria. Siis sitä, että ollaan valmiita jakamaan dataa omasta toiminnasta. Julkisella sektorilla tämä tulee osittain annettuna, ja avoin data voi liittyä esimerkiksi bussin reittiaikatauluun, varhaiskasvatuspalveluun tai valtion virastojen ostolaskuihin. Monet suuret kaupungit toimivatkin esimerkillisesti ja ovat avanneet informaatiotaan muille hyödynnettäväksi, ja myös muut sektorit uskaltavat antaa dataansa uusiokäyttöön entistä useammin. Avoimeen dataan pääsee käsiksi www.avoindata.fi-sivuston tai kaupunkien omien avoimen datan sivujen kautta.

Datan avaamisessa tulee myös huomioida useita seikkoja, joista yksi merkittävimpiä on yksityisyyden suoja. 6aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeen Mindtrek 2015 -paneelissa käytiin keskustelua yksityisyyden suojasta. Panelistit toivat esiin esimerkkejä tapauksista, joissa on pitänyt huomioida monen avoimen datan tuoma tieto. Yhdistämällä useaa lähdettä, voikin paljastua epäsopivaa tietoa. Kuitenkin kuutoskaupunkien panelistit olivat yhteisesti sitä mieltä, että tällaiset asiat eivät ole esteitä vaan tekosyitä olla avaamatta dataa. Panelisti Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskuksesta kertoi, että jokainen päätös menee tiukan seulan läpi, jolloin ihmiset voivat olla turvallisin mielin avattavasta datasta.

Siinä missä julkisella sektorilla datan jakaminen tulee osittain luonnostaan, on yrityksillä vielä matkaa avoimen kulttuurin luomiseen avoimen datan jakamiseksi. Otettakoon esimerkiksi kiertotalous, jossa yrityksen sivuvirtoja voisi hyödyntää toisen yrityksen tuotannossa. Kynnys on melko korkea siihen, että yritykset olisivat valmiita jakamaan avoimesti dataa tuotannon ylijäämästä.

TRY OUT! -hanke tavoittelee avoimuutta kiertotalouden eri osa-alueilla ja pyrkii hyödyntämään avointa dataa kiertotalouden kehittämisessä. Sekä julkisen että yksityisen sektorin avoimuus kiertotalouden osa-alueista, kuten ylijäämästä ja sivuvirrasta, on vielä alkutekijöissään. Tämän takia TRY OUT! -hanke tukee ja kehittää yritysten kanssa kiertotalouden digitaalisia keinoja, jotta dataa saataisiin hyödynnettäväksi entistä enemmän.

Turun SparkUpissa järjestettiin 8.6.2017 OSCE Days -tapahtuma, jossa käytiin paneelikeskustelu kiertotaloudesta ja digitalisaatiosta. Paneelikeskusteluun osallistuivat TRY OUT! -hankkeen edustajat: Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmän vetäjä Piia Nurmi, ICT-yksikön hyvinvointiteknologian insinööriopiskelija Valtteri Vainio sekä Turun Yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen. Keskusteluissa todettiin, että kehityksen haasteena on puuttuva avoimuus. OSCE Days -tapahtuman osallistujat pohtivat lisäksi ihmisten tietoisuutta kiertotaloudesta sekä digitaalisten alustojen merkitystä kiertotaloudelle. Paneelikeskustelu loi hyvät puitteet hedelmälliselle ja vuorovaikutteiselle keskustelulle yleisön ja panelistien kesken. Keskustelussa käytiin läpi myös digialustojen ominaisuuksia ja päivittäisten kiertotalouteen liittyvien asioiden digitalisointia.

Digialustojen merkityksen kiertotalouteen uskotaan olevan erittäin suuri. Toimiva digialusta tarjoaisi kiertotalouden laajamittaiseen toimimiseen sen vaatimaa yksinkertaisuutta ja avoimuutta. Tällä hetkellä materiaalin kierrättäminen vaatii lukuisia puhelinsoittoja, Excel-taulukoita ja mahdollisia välikäsiä. Esimerkiksi yhdessä Suomessa käytössä olevassa alustassa on käyttöoikeudet rajoitettu. Maakunnissa on tietyt henkilöt, jotka voivat tietoa alustaan syöttää ja etsiä sivuvirroille yritysten puolesta vastaanottajia. Yritys, joka tarjoaisi sivuvirtaa tai haluisi hyödyntää sivuvirtaa, ei pääse itse alustaa käyttämään. Prosessi on monimutkikas ja monen puhelinsoiton takana, jonka takia se ei tue kaikkien yritysten tarpeita. Mikäli kierrättäminen ei onnistu, tarkoittaa se yritykselle ylijäämää ja hankkiutuminen siitä eroon aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia – ja kaatopaikalle täytettä.

Tekstin kirjoittajia ovat Rita Matikainen ja Marika Säisä Turun ammattikorkeakoulusta. Matikainen ja Säisä työskentelevät digitalisaatio-hankkeissa Hyvinvointiteknologian tutkimusryhmässä.

Lähteet ja lisää aiheesta:

Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, By James Manyika, Michael Chui, Diana Farrell, Steve Van Kuiken, Peter Groves, and Elizabeth Almasi Doshi
Open data: unlocking innovation and performance with liquid information
Helsinki Region Infoshare
Kuusinkertainen muutoksen tuuli: Avoin Data -hanke rakentaa uudenlaista yhteiskuntaa
Avoin data Suomelle iso bisnesmahdollisuus
Avoin tieto tuo miljardeja ja uudistaa demokratiaa – näin se tehdään
Kaupunkipäättäjät ja älykaupunkiasiantuntijat vaativat avoimuutta tulevaisuuden kaupungeilta
https://www.avoindata.fi/
https://www.turku.fi/avoindata
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/avoin-data


Try Out! on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja 6aika yhteistyöstrategian alla toteutettava hanke, jonka kumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto ja Demos Helsinki. Hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvat innovaatioalustat Helsinkiin ja Turkuun. Alustojen rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kehitetyn mallin levietettävyyteen ja hyödynnettävyyteen muissa 6Aika-kaupungeissa.