Digi kiertotalouden kasvualustana

27.04.2017

Tervehdys TRY OUT!-hankkeen digitiimiltä!

Mitäs me turkulaiset IT-alan nörtit oikken tehrään kiertotalous- ja cleantech-hankkees?

Visiolehden päätoimittaja Markku Alhonen kuvaa kiertotalouden ja digitalisaation nivoutuvan tiiviisti yhteen. Hänen mukaansa kiertotaloudessa piilee 1800 miljardin markkinapotentiaali, kun huomioidaan materiaalien säästöt ja ulkoisvaikutukset. Turun ammattikorkeakoulun digitiimi on mukana digitalisaation ja kiertotalouden nivomistalkoissa vahvistamalla TRY OUT!-hankkeen kiertotalouden innovaatioalustojen tietoteknistä osaamista. Digitiimin tehtävänä on benchmarkata ja testata digialustoja, jotka toimivat kiertotalouden kasvualustoina. Toiminnallisen testauksen lisäksi tehdään tarvekartoitus eri sidosryhmille (hyödyntäjät, mahdollistajat, jakajat). Tähän hetkeen mennessä digitiimi on kartoittanut markkinoilla olevia digitaalisia kiertotaloutta tukevia alustoja, joita pystyttäisiin hyödyntämään Suomen kiertotalouden tukemisessa.

Syksyn 2016 aikana digitiimi teki laajan benchmarkkauksen erilaisista kiertotalous- ja cleantech-ratkaisuista ja -alustoista. Benchmarkkauksen tarkoituksena oli laajentaa digitiimin osaamista ja ymmärrystä kiertotalouden moninaisuuteen, sekä kartoittaa olemassa olevien digitaalisten alustojen saatavuutta. Maailmanlaajuisesti löytyi useita yrityksiä, jotka hyödynsivät kiertotaloutta omassa toiminnassaan. Osa näistä yrityksistä käytti kiertotaloutta osana perustoimintaansa ja osa oli luonut alustan, jota myivät muiden yritysten käyttöön. Benchmarkkauksessa kesti hieman odotettua kauemmin teeman ollessa haastava ja täysin uusi suurimmalle osalle digitiimistä. Benchmarkkauksen tulosten pohjalta valittiin kolme parasta kiertotaloutta tukevaa alustaa, jotka otettiin tarkempaan testaukseen.

Testausvaiheen aloitusta on hieman yllättäen viivästyttänyt digialustojen omistavien yritysten odottamattomat reaktiot tutkimuksiamme kohtaan. Suurin haaste on selvittää alustojen takana toimiville yrityksille hankkeemme tarkoitusperät. Yritykset haluavat pitää järjestelmiensä toiminnallisuudet salassa ja pelkäävät testauksen johtavan täysin uuden järjestelmän kehittämiseen. Tämän tyyliset reaktiot sotivat TRY OUT!-hankkeen tarkoitusperiä kohtaan, sillä hankkeessa halutaan luoda kiertotaloudesta avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Digitiimi on kuitenkin toiveikas, että yhteisymmärrys digialustayritysten kanssa löytyy ja tutkimustyöt kiertotaloutta parhaiten tukevan digialustan löytämiseksi jatkuvat.

Testausvaiheen alkaessa tullaan testaukset teettämään suomalaisten yritysten parissa, jotka ovat potentiaalisia käyttäjiä TRY OUT-hankeen lopuksi käyttöön otettavalle alustalle. Kohderyhmään kuuluvat yritykset, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä: yritys tuottaa jätettä, jota jokin toinen yritys pystyy hyödyntämään tuotannossaan; yritys pystyy hyödyntämään jätettä omassa tuotannossaan; yritys kuljettaa tai välittää jätettä. Testausvaiheen tärkeimpänä tuloksena on saadaan tieto edellä mainittujen yritysten tarpeista ja mieltymyksistä digitaalisia alustoja kohtaan.

Testausvaiheen pohjalta digitiimi luo laajan vaatimusmäärittelyn, jossa kuvataan kiertotalouden erilaisten toimijoiden tarpeet valittavalle digialustalle. Tulevan digialustan on tarkoitus helpottaa tiedon kulkua olemassa olevista kierrätettävistä materiaaleista ja niiden siirtämisestä yrityksille, jotka hyödyntävät kierrätettäviä materiaaleja yritystoiminnassaan.

Kiertotalous levittäytyy toimialarajojen yli ja siksi yhteistyö eri alojen kanssa on välttämätöntä. TRY OUT! hankkeen tapauksessa kiertotalouden ja it-alan asiantuntijat tarvitsevat toisiaan, jotta kiertotalouden koko potentiaali saadaan hyödynnettyä. Ilman yhteistyötä kiertotalous ei toimi.

 


 

Tekstin kirjoittajina toimivat Rita Matikainen, Marika Säisä ja Valtteri Vainio Turun ammattikorkeakoulusta. Matikainen ja Säisä työskentelevät digitalisaatio-hankkeissa Hyvinvointiteknologian tutkimusryhmässä & ovat mukana TRY OUT! hankkeen projektiryhmässä. Vainio opiskelee Turun AMK:ssa hyvinvointiteknologiaa

Alhonen, M. [2016]. Digi tuo kiertotalouden. Saatavilla: http://visiolehti.fi/lue/22016-2/paakirjoitus-digi-tuo-kiertotalouden