Innovaatioalustalla parempaa ja sujuvampaa arkea?

20.02.2017

Haluaisitko lähellä tuotettua kausiruokaa ovellesi kuljetettuna? Vaikuttaisiko tieto katujen ilmanlaadusta juoksulenkkisi reittivalintaan? Voisiko organisaatiosi vuokrata tarpeettomia neukkareita ulkopuolisille? Nämä ovat kysymyksiä, joita Try Out -innovaatioalustalla toimivat yritykset kysyvät ihan tuota pikaa testikäyttäjiltä!

Tammikuun 26. päivän aamuna  innokas joukko oli kokoontunut Helsingin yrityslinjalle osallistuakseen Peloton-innovaatioleirille. Seuraavat kaksi päivää nämä tuoreet yritystiimit tulisivat kehittämään kiertotalouteen ja cleantechiin liittyviä ratkaisujaan yhdessä julkisen sektorin, käyttäjien ja mentoreiden kanssa. Leirin taustalla olevaan Try Out! -kehitysohjelmaan on valittu 11 tiimiä, jotka ovat mukana rakentamassa kokeilukulttuuriin perustuvaa testiympäristöä ja innovaatioalustaa Public-Private-People-Professor mallin mukaisesti.

Try Out! -kehitysohjelmassa synnytetään innovaatioalusta. Alustalla Helsingin yliopisto ja sen piiristä ponnistavat yrittäjät tai yritysmäiset ideat, Helsingin kaupunki ja suuret yritykset ratkovat yhdessä kaupunkien ongelmia, kuten ilmansaasteita, liikenteen päästöjä ja ruuan pitkiä kuljetusketjuja. Samalla kehitetään puhtaan teknologian (cleantech) liiketoimintaa ja luodaan vuoropuhelua tutkimuksen, viranomaisten ja kaupunkilaisten välille. Kehitysohjelmassa kokeillaan erilaisia malleja, joilla alusta voisi toimia. Niin ikään kokeillaan yhteiskehittämisen tuloksena syntyviä ratkaisuja, joiden myötä kaupungista tulee kestävämpi ja vähäpäästöisempi ja kaupunkilaisten arjesta sujuvampi, terveellisempi ja ympäristöystävällisempi. Ongelmien ratkomisen lähtökohtana on, että kestävien palvelujen ja tuotteiden on aina sekä vähennettävä kuluttajan henkilökohtaisia päästöjä että parannettava hänen elämänlaatuaan. Se on kestävän käyttäytymismuutoksen ydin.

Kaksipäiväinen innovaatioleiri oli rakennettu kolmen periaatteen varaan; inspiroituminen, verkottuminen ja yhteiskehittäminen. Keynote-puheenvuoroissa kuultiin Boyd Cohenin johdolla Happy Citizen -lähestymistavasta älykaupunkien suunnittelussa ja suomalaisten puhtaan teknologian sijoittajien periaatteista sekä kuluttajien käyttäytymisestä. Ensimmäisen aamun kaikille avoimen seminaarin ja innovaatioleirin päättäneen pitchauksen välissä tiimit työskentelivät intensiivisesti liiketoimintamallien parissa mentorien tukemana ja pääsivät myös nauttimaan yhteisestä ajasta muiden tiimien kanssa ruoan ja juoman parissa. Kuluvan kevään aikana hankkeen 11 yritystiimiä suunnittelevat  kokeiluja, joiden on tarkoitus käynnistyä oikeissa testiympäristöissä syksyllä.

Boyd Cohen puhumassa yleisölle (Kuva: Meela Leino)

Maailman kaupungistuvan väestön elämäntapa ja kaupunkien infrastruktuurit ovat keskeisiä muutoksen kohteita siirryttäessä vähähiiliseen, resurssitehokkaaseen ja kiertotaloutta noudattavaan yhteiskuntamalliin. Kaupungeista on tullut pelikenttä, jossa ratkaistaan viheliäät ja monimutkaiset ongelmat. Ne myös houkuttelevat testaamaan uusia ratkaisuja. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Innovaatioalustojen kehittäminen PPPP-mallilla luo vuoropuhelua uusien toimijoiden välille, nopeuttaa yritysten tuotekehitystä ja parhaiden ratkaisujen validointia. Lopputuloksena meille syntyy pala palalta puhtaampaa, helpompaa ja hauskempaa arkea kaupungeissa.

 

***

Kaksipäiväinen Peloton Innovation Camp järjestettiin Helsingin uusyrityskeskus NewCo:n tiloissa.Try Out! tiimit jatkavat hankkeiden kehitys- ja testialustoilla aina 2018 asti yhdessä Helsingin yliopiston kehittämistoimijoiden, suurten yritysten ja Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa. Keskeistä jatkokehityksessä on yhteinen oppiminen ja yhteiskehittäminen toimijoiden kesken. Ole yhteydessä Mikael Sokeroon (mikael.sokero@demoshelsinki.fi) mikäli kiinnostuit yhteistyöstä!

Try Out! on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja 6aika yhteistyöstrategian alla toteutettava hanke, jonka kumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto ja Demos Helsinki. Hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvat innovaatioalustat Helsinkiin ja Turkuun. Alustojen rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kehitetyn mallin levietettävyyteen ja hyödynnettävyyteen muissa 6Aika-kaupungeissa.

 

Kirjoittajat: Mikael Sokero & Antti Lippo, Demos Helsinki