Suomeen ensimmäinen kestävyystieteen tutkimuskeskus

05.07.2017
Kuva: Anne Ala-Pöllänen. Kuvateksti: Sustainable Solutions Pitch Nightin voittajatiimi Kurnia Kaisa Matikaisen johdolla sekä tuomariston puheenjohtaja Kaisa Korhonen-Kurki.

Helsingin yliopistossa on nyt Suomen ensimmäinen kestävyystieteen tutkimuskeskus. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset: Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS haluaa olla yksi johtavista kestävyystieteen tutkimuskeskuksista Pohjoismaissa ja kymmenen parhaan joukossa Euroopassa.

Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS lanseerattiin toukokuussa 2017 järjestetyssä kaksipäiväisessä konferenssissa Pathways to Sustainability Transformations. Tapahtuman yhtenä pääpuhujana oli maailmankuulu taloustieteilijä, Columbian yliopiston professori Jeffrey Sachs.

Kestävyystieteen tavoitteena on poikkitieteellisen tutkimuksen avulla lisätä ymmärrystä kestävyysongelmien systeemisestä luonteesta ja tuottaa vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi.

– Kestävyystiede edistää tutkimuksen keinoin kokonaisvaltaista siirtymää tai murrosta kohti yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kantokyvyn rajoissa ja mahdollistaa tasa-arvoisen hyvinvoinnin, sanoo tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki.

Tutkimukseen perustuvia käytännön ratkaisuja

HELSUSin puitteissa alan tutkimusta tekevät yli 100 eri alojen tutkimusryhmää Helsingin yliopiston kuudessa eri tiedekunnassa. HELSUSin tutkimusteemoja ovat muun muassa kulutuksen ja biotuotannon järjestelmät, arktinen ja globaalin etelän tutkimus, urbaanit systeemit sekä kestävyystieteen teoria ja metodologia.

– Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kestävyydestä tutkimuksen, kokeiluiden, innovaatioalustoiden ja parhaiden käytäntöjen kautta yhteiskunnan käyttöön, summaa Korhonen-Kurki.

Innovaatioalusta ponnahduslaudaksi

TRY OUT! -hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden ja cleantechin innovaatioalustan syntymistä ja tässä HELSUS on iso mahdollisuus. Tavoitteena on HELSUSiin kiinnittyvän cleantechin ja kiertotalouden innovaatioalustan luominen. Alusta palvelisi hankkeen jälkeenkin Helsingin yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen pohjalta ponnistavia kaupunkien resurssiviisaaseen kehitykseen liittyviä pre-vaiheen yrityksiä ja ratkaisuideoiden jatkokehitystä.

Yhtenä askeleena kohti innovaatioalustan syntymistä toimii TRY OUT! -kiihdyttämöohjelma, joka sparraa kymmentä tiimiä koko vuoden 2017 ajan. Osana HELSUSin avajaiskonferenssia järjestettiin Sustainable Solutions Pitch Night, jossa tiimit esittelivät ratkaisuideansa ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle.

Pitch Nightin voittajaksi arvovaltainen ja kansainvälinen tuomaristo valitsi Kurnian, joka kehittää nuoria terveelliseen ruokavalioon kannustavaa mobiilipeliä. Kunniamaininnan sai Remsoil-tiimi, joka kehittää teurasjätettä hyödyntävää maanpuhdistusmenetelmää.

Kirjoittaja: Suvipäivikki Mikola. Kirjoittaja työskentelee TRY OUT! -hankkeessa

Try Out! on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja 6aika yhteistyöstrategian alla toteutettava hanke, jonka kumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto ja Demos Helsinki. Hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvat innovaatioalustat Helsinkiin ja Turkuun. Alustojen rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kehitetyn mallin levietettävyyteen ja hyödynnettävyyteen muissa 6Aika-kaupungeissa.