Yliopiston innovaatiotoimijat tutkijoiden ja opiskelijoiden tukena

07.12.2017
Jan Hainari-Maula

Helsingin yliopiston kestävyystieteen yksikössä HELSUSissa rakennetaan TRY OUT! -hankkeen pohjalta innovaatioalustaa kiertotalouden ja biotalouden aloille, jotta myös jatkossa hyvät ideat saavat ansaitsemansa avun ja huomion. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin: HY:lla innovaatioita ja akateemisuuden käytäntöön viemistä tukee joukko osaavia ihmisiä ja toimijoita. Opiskelijoille ja tutkijoille on tarjolla monipuolisesti apua hyvin ideoiden käytäntöön viemiseen.

TRY OUT! -kiihdyttämöohjelmassa mukana ollut Remsoil-tiimi sai ohjelmasta tukea liiketoimintaideansa eteenpäin viemisessä. Remsoilin ratkaisun avulla pilaantunutta maa-ainesta voidaan puhdistaa nopeasti paikan päällä. Nyt idean testaamiseen liittyvä tutkimusprojekti on päättymässä, ja seuraavaksi edessä onkin yhtiön perustaminen. Remsoilin Jan Hainari-Maula kertoi, että TRY OUT! -ohjelma auttoi tiimiä ymmärtämään paremmin laajaa bio- ja kiertotalouden toimintakenttää lyhyessä ajassa. Lisäksi ohjelma antoi eväitä esiintymiseen ja yritysidean tiiviiseen esittämiseen: “TRY OUT! opetti paljon asioiden kiteyttämisestä ja pitchaamisesta”, Jan kommentoi.

Helsingin yliopistossa innovaatiopalveluita tuottava Helsinki Innovation Services (HIS) on myös auttanut Remsoilia: “HIS:n rooli on tietysti ollut merkittävä. Olemme saaneet apua alkurahoituksen saamiseen Tekesiltä, jonka jälkeen HIS on auttanut projektin eri vaiheissa, esimerkiksi patentoinnissa.”

HIS:n lisäksi yliopistolla tutkijoita sparraavat HY:n tutkimusyritysyhteistyön asiantuntijat, jotka kouluttavat ja neuvovat tutkijoita muun muassa sopimus- ja IPR-asioissa. Tiimin tehtävänä on myös saattaa yhteen tutkijoita ja yrityksiä ja sitä kautta auttaa yrityksiä ratkomaan liiketoimintaansa liittyviä haasteita tutkimustiedon avulla. Tästä yksi konkreettinen esimerkki on Cup of Science -tilaisuus, jossa tutkijat ja yrityksen edustajat tapaavat yhteistyön kartoittamisen merkeissä.

Yrityksiä ja yliopistolaisia yhteen tuovat myös HY:n yhteiskuntasuhteiden asiantuntijat. Varainhankintatiimin tavoitteena on rakentaa molempia hyödyttäviä, pitkäaikaisia kumppanuuksia yliopiston ja elinkeinoelämän välille yhteisillä prioriteettialoilla. ”Yksi esimerkki yrityskumppanuudesta on Outotecin kanssa toista kertaa toteutettava Master class -kurssi, jossa opiskelijoista, tutkijoista ja yrityksen työntekijöistä koostuvissa tiimeissä etsitään ratkaisuja kestävyyshaasteisiin. Ensi kevään kurssin aiheena on toimintariskit globaalissa kontekstissa”, kertoo kurssin vastuuopettaja Kaisa Korhonen-Kurki. Edellinen Sustainability Master Class -kurssi poiki Outotecille yhden toimintatapoja tukevan työkalun, joka tullaan viemään käytäntöön. Paria muutakin kurssin puitteissa syntynyttä liiketoimintamallia työstetään vielä eteenpäin.

Opiskelijoiden ja tutkijoiden tukena akateemisen osaamisen viemisessä käytäntöön on myös yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsinki Think Company. Helsinki Think Company tarjoaa yhteistyöskentelytilaa ja järjestää erilaisia varhaisen vaiheen ideakiihdyttämöohjelmia kolmella eri kampuksella. Yksi vuoden tärkeimmistä ohjelmista on ratkaisukilpailu 4UNI, jossa monitieteiset tiimit ratkaisevat maailman ongelmia yritystoiminnan avulla.

Tekstin ovat kirjoittaneet Meeri Helminen ja Suvipäivikki Mikola Helsingin yliopistolta.

Lue lisää:

Helsinki Innovation Services

HY:n yritysyhteistyön palvelut tutkijoille

Helsinki Think Company

Sustainability Master Class


TRY OUT! on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja 6Aika-yhteistyöstrategian alla toteutettava hanke, jonka kumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto ja Demos Helsinki. Hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvat innovaatioalustat Helsinkiin ja Turkuun. Alustojen rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kehitetyn mallin levietettävyyteen ja hyödynnettävyyteen muissa 6Aika-kaupungeissa.