Kuusi skenaariota kiertotalouden tulevaisuudesta

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti TRY OUT! -hankkeessa syksyllä 2017 kolmen tulevaisuusverstaan sarjan, joiden tavoitteena oli koota yhteen monipuolisesti osaamis- ja kokemusperäistä tietoa sekä näkemyksiä kiertotalouden mahdollisista ja toivotuista tulevaisuuksista. Verstaissa osallistujat tuottivat kahdessa ryhmässä toivotun, todennäköisen sekä vältettävän tulevaisuusskenaarion kiertotalouden tilanteesta vuonna 2030.

Tutustu skenaarioihin

9 teesiä kokeilukulttuurin edistämisestä

Miten organisaatiot voivat edistää kokeilukulttuuria ja luoda uusia ratkaisuja? Miten luodaan hedelmällinen maaperä kokeilujen suunnittelulle ja toteuttamiselle? Minkälaisia toimintamalleja kokeilukulttuurin luomiseen on?

Lue blogi

Kiertotalous muuttaa myös koulutusta

Kiertotalous muuttaa yritysten ja yhteiskuntien toimintatapojen lisäksi myös koulutusta. On pohdittava, mitkä taidot kiertotalouden mukaisessa yhteiskunnassa korostuvat ja miten näitä taitoja parhaiten opetetaan.

Lue lisää

Kiertotalouden toimintaympäristö

TRY OUT! -hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia kiertotalouden ja cleantechin aloille toimintaympäristön analyysi

Lue lisää

Tulevia tapahtumia

Kaikki tapahtumat

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan 6Aika-yhteistyössä kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva kokeilualusta, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille. Kokeiluja tehdään sekä Turussa että Helsingissä yhteistyössä Demos Helsingin, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Lue lisää hankkeesta.