Tulossa olevia kokeilujen dokumentointeja

Tässä lyhyet kuvaukset; tarkemmat dokumentoinnit tulossa pian.

1. Robotit tekstiililajittelijoina

TRY OUT! -hankkeen opiskelija-assistentit tekivät yhteistyötä Zen Roboticsin kanssa Suezin jäteasemalla 15.10.2016. Testipäivänä opetettiin roboteille tekstiililaatuja ja testattiin niiden oppimista testiajoilla. Testipäivää 15.10. ennen tehtiin valmistelevaa työtä, kuten tekstiilijakeiden keräämistä ja siirrettiin jakeita testipaikalle. Opettaminen tapahtui syöttämällä tekstiilijakeita linjalle sensorien alle. Työtä jäteasemalla tehtiin Zen Roboticsin testiryhmän johdolla. Tavoitteena oli saada selville, tunnistavatko robotit eri tekstiililaadut ja onko niiden lajittelu mahdollista robottien avulla. Työtä johti Zen Roboticsin testiryhmä (4 henkilöä). Kokeilun avulla etsittiin toimivia kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia kokeilemalla. Lue lisää

2. Pure Waste, testierä Eurooppaan

TRY OUT! -hanke teki yhteistyötä Pure Waste -yrityksen kanssa. Yritykselle lähetettiin Tekstiili 2.0 -hankkeen keräämää kuluttajilta peräisin olevaa valkoista 100% puuvillaa testausta varten. Pure Waste testasi, voisiko materiaalia hyödyntää heidän tuotteissaan. Pure Waste valmistaa vaatteita täysin 100% kierrätetystä materiaalista. Tuloksia saadaan varmaankin vuonna 2017. Lisätietoja

3. Jätekartoitus

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät syksyllä 2016 jätekartoitusta Meyer Turulle. He tutkivat, minkälaisia jätepisteitä yrityksessä on ja miten voitaisiin parantaa jätteiden kierrätystä. Lisäksi opiskelijat tutkivat, millaisia säästöjä tai liiketoimintamahdollisuuksia yritys voisi saada kierrättämällä jätteet uudella tavalla. Kokeilujen kautta pääsemme myös suuryritysten kanssa keskustelemaan tarkemmin niiden tarpeista ja mahdollisuuksista.

4. Tekstiilimateriaalin jakaminen jatkohyödyntäjäyrityksille

TRY OUT! osallistui Tekstiili 2.0 -hankkeen järjestämiin Poistotekstiilipäiviin tutustumalla poistotekstiilin hyödyntäjiin. Poistotekstiiliä hyödyntävät yritykset hakivat materiaalia ilmaiseksi ja vastineeksi raportoivat ottamansa materiaalin käyttökohteista ja valmiudestaan maksaa tekstiilistä. TRY OUT! -hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia uusiokäyttömahdollisuuksia materiaalilla on ja kuka sitä hyödyntää.

5. Ylijäämälinssit uusiokäyttöön

Optikkoliikkeissä jää paljon näytelinssejä jätteeksi, kun esillä olevat aurinkolasilinssit poistetaan ja tilalle laitetaan asiakkaan tarvitsemalla vahvuudella varustettu linssi. Tällä hetkellä ne eivät mene hyötykäyttöön. Materiaali on kuitenkin lähes uudenveroista ja soveltuisi hyvin hyödynnettäväksi. Ammattikorkeakoulun opiskelijat ja optikkoliike pohtivat yhdessä roskiin päätyvien linssien hyödyntämistä. Uudelleen muotoilun kautta materiaalista valmistettiin Crystallized-valaisin. Experimenting with light -projektissa opiskelijat ovat hyödyntäneet kierrätettyjä linssejä. Lopputuloksena syntyi prototyyppi Crystallized-valaisimesta, jossa joustavaan kangasrakenteeseen on kiinnitetty erilaisia aurinkolasilinssejä. Linssejä voitaisiin hyödyntää muotoilussa laajemminkin, esimerkiksi koriste-esineissä sekä astioissa.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, MyTech-yhteistyö

Mytech-yhteistyössä ideana on ollut tarjota yläkouluille ja lukioille kiertotalouteen pohjautuvan teknologialan osaamista. Turussa peruskoulun 8-luokkalaiset tutustuivat kiertotalouteen teknologian näkökulmasta. Tämänkaltaista yhteistyötä kokeiltiin ensimmäistä kertaa ja testiluokkana toimi Topeliuksen koulun 8-luokka. Projektin aikana luokan kanssa pidettiin kolme muutaman tunnin mittaista tapahtumaa, joiden keskiössä oli teknologia ja kiertotalous. Projektin aikana tehtiin tunnetuksi myös 3D-tulostusta Turun kone- ja teknologiateollisuuden sekä 3DTech yrityksen kautta. Oppilaille avattiin, millaisia materiaalikierron mahdollisuuksia 3D-tulostus tarjoaa nyt, puhumattakaan tulevaisuudesta, jolloin he ovat työelämässä. Yhteiskunnallisella vaikuttamissa hankkeessa pyritään saamaan kiertotalous osaksi rakenteita, joka vahvistaa pysyvyyttä.

7. Selvitykset osana kiertotalouden kokeilujen hahmottamista

Yksi esimerkki on Meyer Turun jätekartoitus, joka aloitettiin syksyllä 2016 ja sitä jatkettiin keväällä 2017. Tällaiset selvitykset ovat oleellinen osa sitä prosessia, jossa yritykset pääsevät hahmottamaan, millaisiin kokeiluihin heidän on tarpeellista osallistua. Jätekartoituksessa tutkittiin minkälaisia jätepisteitä yrityksessä on ja miten voitaisiin parantaa jätteiden kierrätystä.

Lisäksi selvitettiin millaisia säästöjä tai liiketoimintamahdollisuuksia yritys voisi saada kierrättämällä jätteet uudella tavalla. Lopputuotoksina projektista Meyerille toimitettiin ehdotukset sopivista jätepistekokonaisuuksista sekä materiaalia tukemaan yrityksen kierrätystoimintaa ja jätteenvähennystä. Projektin teoreettinen osuus johti uuteen projektiin, jonka tarkoituksena on konkreettisesti jalkauttaa kierrätyspisteet toimistoihin. Projekti aloitetaan syksyllä 2017.

8. Muovinkierrätys

Toinen vastaava esimerkki liittyy muovikierrätykseen. Oili Jalonen Oy:n kanssa on tehty kokeilua, jossa Dolibar-tietokannassa olevia materiaalitietoja on verrattu yrityksen materiaaleihin. Materiaalina ovat autojen puskurit ja niiden muovit. Yritys tutki muoviosien uusiokäyttömahdollisuuksia. Vasta sitten kun tällainen taustatieto on olemassa, yritys voi alkaa hahmottamaan seuraavia steppejä kokeilujen suuntaan.

9. Tapahtuma kokeilualustana nro 1

Oili Jalonen Oy ja Soften Oy osallistuivat The Shift -tapahtumaan TRY OUT! yhteistyökumppanina. Oili Jalonen Oy esitteli omia yhteistyössä tehtyjä kokeiluja 6aika-kontilla. Kokeilun tarkoituksena oli testata tapahtumaa kokeilualustana. Kokeilun tuloksena virisi keskustelu Turun Kaupungin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä liittyen julkisten hankintojen kilpailutuskriteereihin. Edellä mainittujen yritysten lisäksi kaksi kehittämisohjelmassa mukana olevaa start up –tiimiä osallistuivat The Shift -tapahtumaan. Tiimit pitchasivat ja sparrauttivat liiketoimintaideaansa tapahtumassa ja verkostoituivat muiden osallistujien kanssa. The Shiftin lisäksi Ruisrockin kanssa tehdään yhteistyötä samoin kuin The Tall Ships Races -massatapahtuman kanssa. Näiden kokeilujen tulokset raportoidaan seuraavalla raportointikaudella.

10. Tapahtuma kokeilualustana nro 2

Kohti ekologisempaa elämäntapaa Skanssissa -tapahtumasarja. TRY OUT -hankkeen assistentit järjestivät työpajoja Skanssi-kauppakeskuksen tapahtumaviikoille 13 ja 16, joiden teemana oli ekologisuus. Kauppakeskus Skanssi kehittää koko ajan ekologisuuttaan ja tänä vuonna he järjestävät paljon erilaisia tapahtumia, joissa teemana ekologisuus sekä 100-vuotias Suomi. Työpajoja varten järjestettiin ”Tuuletus”, jossa yhdessä opiskelijoiden ja Lounais-Suomen jätehuollon kanssa ideoitiin millaisia työpajoja Skanssissa voisi järjestää. Helpot hyötykasvit -kasvatuspaja järjestettiin viikolla 13. Pajassa sai vinkkejä kaupunkiviljelyyn, esim. miten parvekkeella voi kasvattaa yrttejä tai mitä kaikkea voi kotoa uusiokäyttää ja näin hyödyntää taimikasvatuksessa. Yhteistyötä tehtiin Koroistenpuutarhan ja Tuorlan ammattiopiston, Livia, kanssa. Pyörät kesäkuntoon -paja järjestettiin viikolla 16. Pajaan sai tuoda pyörän tarkastukseen. Turun Ekotorilta tuli pyöränkorjaajia tarkastamaan pyöriä. Tarkastuksen lisäksi lasten oli mahdollista päästä tuunaamaan Ekotorin pyöriä tai omaa pyöräänsä. Pyöräpaja oli erittäin suosittu ja se sai jälkikäteen paljon hyvää palautetta. Tällaiset tapahtumat ovat myös hyvä keino osallistaa kansalaisia kiertotalouden yhteiskehittämiseen.