Viestintään vaikuttavuutta

11.12.2017

Kuva: Joonas Salo

Vaikuttavalla viestinnällä on tärkeä rooli kiertotalouden kehityksessä. TRY OUT! osallistui Communikén Heidi Korvan vetämään työpajaan vaikuttavuusviestinnästä ja sen mahdollisuuksista kiertotalouden uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Parin tunnin aikana käytiin läpi vaikuttavuusviestinnän periaatteita. Viestinnän kulmakiviksi määriteltiin tavoite eli miksi viestitään, kohderyhmä eli kenelle viestitään ja sisältö eli mitä viestitään. Lähtötilanteen selvittely on tärkeä osa viestinnän suunnittelua. Mahdollisten ratkaisujen esiin nostaminen auttaa erityisesti, mikäli viestinnällä halutaan vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Työpaja antoi eväitä viestinnän selkeyttämiseen ja työkaluja erityisesti vaikuttamisviestintään. Kiertotalouden tavoitteiden edistämisen lisäksi opittiin, miten tehokas viestintä edistää hankkeiden tavoitteiden toteutumista. Viestinnän avulla on mahdollista saada myös laajempaa huomiota ja herättää yhteiskunnan vaikuttajien kiinnostus.

Katso Heidin sivut

Tilaa työpaja vastuullisuusviestinnän suunnitelman tekemiseen

Kuva: Joonas Salo