TRY OUT! -hankkeessa kehitetään kahta innovaatioalustaa.

The Experiment Co-Creation Platform

Demos Helsinki kokosi Try Out! -projektista kahden vuoden aikana saamansa opit innovaatioalustamalliksi. Kokeiluihin perustuva yhteiskehittämisen alusta, the Experiment Co-Creation Platform (ECP), keskittyy viheliäisten ongelmien ratkaisuun urbaanissa ympäristössä.

The ECP -mallissa alustan partnerit kuten korkeakoulut, kaupunki, yritykset ja järjestöt yhdessä määrittelevät alustalle toivotun tulevaisuuden vision ja haasteet, jotka hidastavat tai estävät tämän vision toteutumista. Tutkimuspohjaiset tiimit pyrkivät löytämään ratkaisuja haasteisiin kokeilujen kautta, validoimaan tutkimustaan ja kasvattamaan oman tutkimuksensa vaikuttavuutta. Kaupunki avaa omia tilojaan ja palveluitaan kokeiluille saaden uusia ratkaisuja kaupunkien kestävyysongelmiin.

Lue lisää ECP:stä

Lataa ECP-julkaisu

Kiertotalous 2.0

Kiertotaloudessa on liiketoimintaa ja sen kehittäminen ja kasvattaminen edellyttävät avoimuutta ja yhteisiä kokeiluja eri toimijoiden välillä. Yhteistyö ei aina synny itsestään ja epätavalliset yhteistyökuviot tarvitsevat toimintaympäristön, joka tuo toimijoita yhteen ja käynnistää uusia kehittämistoimia. Turun ammattikorkeakoulussa tähän tarkoitukseen on perustettu Kiertotalous 2.0 -innovaatioalusta.

Kiertotalous 2.0:n tarkoituksena on käynnistää kehittämisprosesseja, joiden tarpeet lähtevät yrityksiltä tai kaupungeilta. Kehittämisen kohteena voivat olla erilaiset ratkaisut, palvelut tai tuotteet. Testaamiseen ja kehittämiseen käytetään erilaisia yhteiskehittämisen työkaluja, jotka tuovat eri toimijoita yhteisen asian ympärille.

Kehittämistyötä ei tehdä suljettujen ovien takana, ja avoimuus onkin Kiertotalous 2.0 kivijalkana. Kehittämisprosesseihin muodostetaan monialaiset kehittämistiimit, joita eri alojan asiantuntijat ohjaavat ja sparraavat. Lue lisää täältä.