Kiertotalouden toimintaympäristö -selvitys ja siihen liittyvä työpajasarja

TRY OUT! -hankkeen yhtenä tavoitteena  on laatia kiertotalouden ja cleantechin aloille toimintaympäristön analyysi, jonka pohjalta tuotetaan tulevaisuusskenaarioita kiertotalouden liiketoimintamalleista ja -mahdollisuuksista. Tutkimus kohdistuu vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin sekä niihin sisältyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tätä työtä vetää hankkeessa Turun yliopisto.

Lue 1. työpajan yhteydessä jaettu toimintaympäristöselvitys: TRYOUT! Esimateriaali_workshop_25082017 (Kirjoittajat: Jari Kaivo-oja ja Anne Paavolainen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus)

TRY OUT! –hankkeen työpajat pidetään kolmessa vaiheessa.  Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään erilaisia skenaarioiden osatekijöitä ja huomioitavia ilmiöitä (25.8.2017). Toisessa työpajassa työstetään skenaarioita näiden ilmiöiden pohjalta, ja kolmannessa työpajassa laaditaan tiekarttoja ja toimenpidesuunnitelma. Näin työpajat ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa.