Kokeilun dokumentointi: MyTech yhteistyö

 

1. Tavoite

Kokeilun tavoitteena oli alustaa ensimmäisen vuoden lukiolaisille kiertotalouden käsite ja tarjota ensikosketus kiertotalouteen järjestämällä MyTech-päivä teemalla kiertotalous ja ilmastonmuutos. Päivän tarkoituksena oli myös tukea uusien opetussuunnitelmien edellyttämää ilmiölähtöistä oppimista ja harjoitella projektityöskentelyä. TRY OUT! -hankkeen tavoitteena oli seurata ja dokumentoida prosessia.

2. Toteutus 

Päivä aloitettiin lyhyellä aloituksella kiertotaloudesta ja AMK-opiskelusta, jonka jälkeen ääneen päästettiin vieraspuhuja Veli-Matti Jalonen autopurkaamo Oili Jalonen Oy:stä. Jalonen kertoi lukiolaisille paitsi autojenkierrätyksestä, myös jätehierarkiasta ja kiertotaloudesta yleisesti.

Puheenvuoron jälkeen opiskelijoille esiteltiin heidän päivän tehtävänsä: luokittain tehtävä pienprojekti. Pienprojektissa lukiolaisten tuli kolmen tunnin aikana ideoida ja suunnitella 15-18–vuotiaille nuorille suunnattu tapahtuma. Tapahtumien teemoiksi annettiin ruokahävikki, jätteet ja kierrätys, ylikulutus sekä liikenteen ja liikkumisen ympäristövaikutukset. Tapahtumaa ideoidessaan lukiolaisten tuli miettiä, mitkä keinot he itse kokivat sellaisiksi, että saman ikäiset nuoret saisi tiedostamaan teemana olevan ympäristöongelman.

Suurten luokkakokojen vuoksi projektityöskentelyä helpottamaan luokat jaettiin pienryhmiin, jotka vastasivat tapahtuman yleisistä järjestelyistä, ohjelmasta, viestinnästä, myynnistä ja lopputuloksen esittämisestä. Kolmen tunnin työskentelyn jälkeen luokat kokoontuivat jälleen samaan tilaan, jossa kukin luokka esitti oman suunnitelmansa. Lopuksi järjestäjät (Turun AMK) antoivat palautetta esityksistä ja kertoivat lukiolaisille tekniikan alan AMK-opinnoista yleisesti.

3. Yhteistyö

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Turun Lyseon lukion ja MyTech-ohjelman kanssa.

4. Muuttujat 

Kokeilussa mitattiin lukiolaisten tietämystä kiertotaloudesta ja ympäristöongelmista.

5. Ennuste 

Luokkien työskentelyä ja loppuesityksiä seuratessa arvioitiin nuorten sisäistäneen kiertotalouden yleisellä tasolla, joka oli kokeilun tavoitteena.

6. Lopputulos 

Kokeilu oli onnistunut. Lukiolaiset saivat ensikosketuksen kiertotalouteen, joka loi pohjan heidän oppimiselleen tulevaisuudessa. TRY OUT! -hanke seurasi prosessia ja tunnisti kokeilun dokumentoinnin kannalta tärkeitä teemoja ja kysymyksiä. Lopputuloksena kehitettiin kokeilujen dokumentoinnin pohjaa.

7. Päätelmät 

Kokeilun toteutus koettiin onnistuneeksi ja mallia voidaan käyttää myös tulevaisuudessa vastaavanlaisissa tapahtumissa.

Kuva: Marketta Virta / Turku AMK