Kokeilujen dokumentoinnin pohja

Kokeilukulttuuri rohkaisee nopeisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin. Mutta miten kokeiluista saatuja hyötyjä mitataan ja dokumentoidaan? Olemme koonneet yksinkertaisen pohjan, joka auttaa sinua arvioimaan kokeilujesi vaikuttavuutta ja dokumentoimaan niistä nousseita oppeja.

Kokeilujen dokumentoinnin pohja

Documentation for experiments (englanniksi)