Tulevaisuustyöpaja "Kiertotalouden tulevaisuuspolut - Ilmiöistä skenaarioihin"

ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku 20.10.2017 9:30

Tervetuloa tulevaisuustyöpajaan

Perjantaina 20.10.2017 klo 9.30–12.30
ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku

Kiertotalous ja cleantech uudistavat parhaillaan radikaalisti sitä, millaisia palveluja ja tuotteita teemme ja kulutamme. Kiertotalouden määritelmä ja sen käytännön sovellutukset ovat jatkuvassa liikkeessä. Palveluiden ja tuotteiden muutos on nopeaa, ja tarvitsemme kiertotalouden parissa työskenteleviltä henkilöiltä näkemyksiä ja kokemuksia kiertotalouden tulevaisuudesta pystyäksemme paremmin ohjaamaan käytävää keskustelua ja toimenpideohjelmia hedelmälliseen suuntaan. Kiertotalouden ilmiöitä tunnistaneen työpajan pohjalta jatkamme työskentelyä teemalla ”ilmiöistä skenaarioihin”. Minne erilaiset, sidosryhmien kautta tunnistetut ilmiöt johdattavat kiertotaloutta toimialana? Millaiset tulevaisuudenkuvat ovat mahdollisia?

Sinut on tunnistettu tärkeäksi toimijaksi tässä kentässä ja toivoisimme Sinun voivan osallistua työpajaamme, ja jakamaan osaamis- ja kokemusperäistä tietoa kiertotalouden mahdollisista kehityssuunnista. Työpaja on osa Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoittamaa TRY OUT! -hanketta.

TYÖPAJAN OHJELMA
9.30 Aamukahvi
10.00 Avaus: Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
10.30 Kiertotalouden tulevaisuuskuvat, työpajaosuus
12.30 Lounas (omakustanteinen)

Ilmoittauduthan viimeistään ma 16.10. täällä.

Kutsu löytyy pdf-muodossa täällä.

 

Tervetuloa työpajaan, nähdään pian!

Terveisin,
Anne Paavolainen, projektipäällikkö
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
anne.paavolainen@utu.fi, puh. 050 3786 095

 

TRY OUT! -hankkeen työpajat järjestetään kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin erilaisia skenaarioiden osatekijöitä ja huomioitavia ilmiöitä (25.8.2017). Toisessa työpajassa (20.10.2017) työstetään skenaarioita näiden ilmiöiden pohjalta, ja kolmannessa työpajassa (joulukuu 2017) laaditaan tiekarttoja ja toimenpidesuunnitelma. Näin työpajat ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa: osallistua voi työpajoista vain yhteen, tai kaikkiin kolmeen. Jokainen työpaja tarjoaa hedelmällisiä keskusteluja kiertotalouden eri toimintojen ja ilmiöiden parissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Hankesivut: https://tryout.turkuamk.fi