TRY OUT!

6AIKA: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin -hanke.

 

Hankkeessa rakennettiin

kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta kokeiluympäristöineen,

joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille.

Tavoitteet

  1. Edistetään kiertotalouden ja cleantechin innovaatioalustan syntymistä
  2. Etsitään toimivia kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamahdollisuuksia kokeilemalla
  3. Mahdollistetaan uusien markkinavetoisten ratkaisujen ja palvelujen syntymistä
  4. Toteutetaan kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen, muiden TKI-toimijoiden ja asiakkaiden välistä tuotekehitys-, innovaatio- tai kaupallistamisyhteistyötä konkreettisella ja edelläkävijyyttä tukevalla tavalla
  5. Lisätään aihepiirin liiketoimintaa, työllisyyttä ja sitä kautta alueiden hyvinvointia
  6. Edistetään toimenpiteillä kaupunkien ja korkeakoulujen järjestelmätason muutosta sekä kehittämistoiminnassa yleensä että erityisesti kiertotalouden ja cleantechin kehittämisessä

Tiivistetysti:

  • Pienten yritysten näkökulmasta: Kehitysohjelma, jossa pääsee yhteiskehittämään potentiaalisten asiakkaiden ja liiketoimintakumppaneiden kanssa, saa isommilta yrityksiltä mentorointia ja avautuu mahdollisuus kokeiluihin, jotka tuovat arvokasta kehitystietoa ja referenssejä.
  • Isojen yritysten näkökulmasta: Uudenlaista t&k&i- työtä kevyen corporate venturingin muodossa: näkymä uusiin ratkaisuiden tarjoajiin, alan/maailman kehitykseen, “reversed mentoring” (vs. tutkimusyhteistyö tai startupien ostaminen).
  • Yliopiston näkökulmasta: Yritysyhteistyöhön uusia sisältöjä ja toimintamalleja, kehityskanava tiedepohjaisille yrityksille

Toteuttajat:

Turun ammattikorkeakoulu, Demos Helsinki, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto

Hankekoodi: A72153, toteutusaika: 1.8.2016 – 31.10.2018